Baterije, punjači, foto oprema - maloprodaja i veleporodaja.
Kliknite ovde kako biste izmenili sadržaj Vaše korpe i završili kupovinu.
Poštovani kupci, ukoliko vrednost vaše porudžbine ( računatu po najnižim cenama sa sajta) pređe 15.000,00 din , dobijate bonus tako što će vam svi artikli biti obračunati po najnižim cenama, bez obzira na količinu bilo kog pojedinačnog artikla koji ste poručili. Na ovaj način za pojedine artikle možete ostvariti uštedu koja ponekad ide i preko 30%.

Šta je baterija i kako ona radi?

Naučnik koji je prvi otkrio principe na osnovu kojih baterija funkcioniše je Italijan Alessadro Volta , a prva baterija je proizvedena krajem XIX veka i od tada su baterije postale važan izvor energije za mnoge aparate u domaćinstvu i industriji. Baterija se sastoji od jedne ili više elektrohemijskih ćelija koje hemijsku energiju smeštenu u bateriji pretvaraju u električnu energiju.


Koje kategorije baterija postoje?

Postoje dve osnovne kategorije baterija:

Baterije za jednokratnu upotrebu (primarne) i punjive baterije (sekundarne) koje se više puta mogu koristiti i iznova puniti.


Mogu li se puniti sve baterije?

Ne. Mogu se puniti samo one baterije koje imaju poseban hemijski sastav (Ni-Mh, Ni-Cd, Li-ion; Litium polimer, itd. ) i koje su predviđene za ponovno punjenje. Na takvim baterijama obavezno stoji napomena „punjive“ ili „rechargeable“.

Nemojte pokušavati da napunite baterije koje nisu predviđene za to !


Zašto sve baterije nemaju isti rok trajanja i kapacitet?

Rok trajanja baterije kao i kapacitet zavise prvenstveno od hemijskog sastava baterije. Baterije po svom hemijskom sastavu mogu biti različite : cink-karbonske, alkalne, litijumske, cink-vazdušne, Ni-Mh, Ni-Cd, Li-ion ...itd.


Kako mogu da poboljšam vek trajanja baterije?

Isključite uređaje dok ih ne koristite.

Ako uređaj duže vreme nećete koristiti, izvadite baterije iz njega.

Odložite baterije na suvom mestu i na normalnoj (sobnoj) temperaturi i ne izlažite ih suncu ili drugim izvorima toplote. Ne ostavljajte baterije u automobilu.

Punjive baterije koristite sve dok se potpuno ne isprazne, a onda ih punite bez prekida dok se potpuno ne napune.

Nemojte kombinovati u istom uređaju stare i nove baterije ili različite vrste baterija.


Šta je to formiranje baterije i zašto je važno to uraditi ?

Kod punjivih Ni-Cd baterija kao i kod Ni-Mh baterija je važno da pre prvog korišćenja baterija prvo napunite baterije do kraja (pri tom nemojte prekidati punjenje), možda je najpogodnije vreme da to uradite preko noći. Ako se te baterije prilikom punjenja već nalaze u uređaju gde ih koristite (laptop, kamera, bežični telefon, mobilni telefon,... itd), onda neka vam taj uređaj bude isključen za vreme prvog punjenja. Kada se baterije napune do kraja, isključite punjač i koristite uređaj (bez dopunjavanja baterije) sve dok se baterije potpuno ne isprazne. Tek posle toga možete da baterije dopunjavate po potrebi.Taj prvi ciklus punjenja baterije do kraja i pražnjenja baterije do kraja se zove formiranje baterije. Na ovaj način se iz baterije otklanja tzv. memorijski efekat, pa baterije koje prvi put ne budu napunjene do kraja neće imati sposobnost ni pri sledećim punjenjima da budu napunjene do kraja bez obzira na to koliko ćemo dugo da ih punimo.


Kako mogu da poboljšam vek trajanja baterije za bežični telefon?

Baterije za bežični telefon (kao i većina ostalih punjivih baterija za druge uređaje) se po proizvođačkoj deklaraciji najčešće mogu dopunjavati oko 1000 puta. Ako vaš bežični telefon posle svakog telefonskog razgovora vraćate na punjač, velika verovatnoća je da će vaša baterija izgubiti kapacitet za manje od godinu dana. Ako pak, telefon stavljate na punjač samo jednom u 3-4 dana, možete očekivati da će vaša baterija trajati 3 do 4 pa i više godina. Ukratko: što ređe stavljate telefon na punjač, utoliko će vam baterija duže trajati !


Koju vrstu baterija treba da nabavim za moj uređaj?

Kako bi ste pravilno odabrali baterije za svoj uređaj, molimo da pažljivo pročitate proizvođačko uputstvo koje ste dobili uz vaš uređaj.


Mogu li baterije biti opasne i kakve mere opreza moram da preduzmem?

Baterije u sebi sadrže različite hemikalije od kojih neke mogu biti agresivne ili opasne po zdravlje. U slučaju da baterija procuri, preduzmite mere da tečnost iz baterije ne dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. U suprotnom moraćete da zatražite lekarsku pomoć. Držite ih dalje od male dece, čime ćete otkloniti opasnost da ih deca progutaju i da dođe do trovanja. Nemojte baterije stavljati u vatru. Neke baterije pri sagorevanju mogu da proizvedu toksične gasove i isparenja. Nemojte puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Nemojte baterije otvarati ili rastavljati, neke od supstanci kojima su baterije napunjene (npr. litijum) mogu da budu eksplozivne pri kontaktu sa vazduhom.


Šta da radim sa istrošenim baterijama ?

Baterije nemojte bacati sa ostalim smećem. Baterije spadaju u grupu velikih zagađivača. One u sebi sadrže teške metale koji u velikoj meri mogu da zagade zemljište i vodu, a na taj način da dospeju i u hranu koju unosimo u organizam. Prisustvo teških metala u hrani ili vodi može da dovede do ozbiljnih i trajnih posledica po naše zdravlje. Istrošene baterije, bez obzira koje su vrste ili namene, odnesite u neku od specijalizovanih prodavnica za baterije. Većina takvih prodavnica ima ovlašćenje da sakuplja istrošene baterije i da ih predaje u reciklažne centre. Treba da znate da je za baterije kao velike zagađivače, država propisala ekološku taksu koja je uključena u cenu novih baterija, tako da svaki put kada kupite nove baterije, deo cene koju ste platili za te baterije, bude namenjen sakupljanju, odlaganju i reciklaži tih istih baterija kada jednog dana postanu otpad.


Zašto punjive baterije kada ih skinem sa punjača budu jako tople?

Sasvim je normalno da baterije prilikom intenzivnog punjenja, kao i prilikom intenzivnog pražnjenja budu jako tople (i do 55C) . Ukoliko prilikom punjenja ili prilikom korišćenja budu toliko vruće da ih ne možete držati u rukama, znajte da punjač ili uređaj u kome ih koristite nije ispravan, pa odnesite punjač ili uređaj u odgovarajući servis. U suprotnom dalje korišćenje takvog punjača ili uređaja može da bude opasno (požar, strujni udar, topljenje kućišta itd).


Kakve su to baterije koje imaju oznaku „Ready to use“ ili „Precharged“ ?

To su punjive baterije najnovije generacije koje su odmah spremne za upotrebu, čim ih kupite i otpakujete. Njihova osobina je ne samo da su fabrički napunjene (i punjive baterije starije generacije su takođe fabrički napunjene) nego pre svega da baterije ostaju skoro pune i tokom skladištenja od dve, tri ili više godina. Takođe i tokom korišćenja baterija, kada ih vi budete napunili imaće tu istu osobinu da ostaju pune dugo vremena. Sve ostale punjive baterije bez obzira da li su tek izašle iz fabrike, ili ste ih vi napunili, ako budu stajale par nedelja, izgubiće više od 50% napunjenosti, pa ih morate dopunjavati iako ih od poslednjeg punjenja niste uopšte koristili. Prva firma u svetu koja je ovakve baterije patentirala i izbacila na tržište je Japanska firma „Sanyo“ sa serijom „Eneloop“ baterija.


Kako temperatura utiče na rad baterije ?

Kada su hladne, baterije daju slabije napajanje i obratno, na većim temperaturama daju jače napajanje. Kada je u pitanju skladištenje ili odlaganje baterija, preporučuje se držanje na sobnoj temperaturi.


Kakva je razlika između „običnih“, alkalnih i litijumskih baterija ?

Sve spadaju u grupu primarnih, nepunjivih baterija. Cink-ugljenične baterije su „obične“, imaju manji kapacitet, posle izvesnog vremena korišćenja baterije može doći do curenja elektrolita a rok uskladištenja je najviše do dve, dve i po godine. Alkalne baterije su kvalitetnije, daju jače i duže napajanje, zaštićene su od curenja, rok uskladištenja je i do 7 godina. Tehnološki najnaprednije su litijumske baterije. Daju još veće i dugotrajnije napajanje, imaju rok skladištenja i do 10 godina. Na mogu da iscure, imaju manju težinu i mogu da se koriste pri ekstremnim temperaturnim uslovima ( od -30C do +70C). Odnos između cene i kvaliteta je najčešće na strani alkalnih baterija, tako da ta kategorija baterija spada u najprodavanije baterije.


Ukoliko i vi imate za nas neko pitanje vezano za baterije, nemojte se ustručavati da nam pišete ili da nas pozovete telefonom. Rado ćemo vam odgovoriti, a ako odgovor ne znamo odmah, potrudićemo se da ga nađemo i da vam u razumnom roku dostavimo odgovor.