Baterije, punjači, foto oprema - maloprodaja i veleporodaja.
Kliknite ovde kako biste izmenili sadržaj Vaše korpe i završili kupovinu.
Poštovani kupci, ukoliko vrednost vaše porudžbine ( računatu po najnižim cenama sa sajta) pređe 15.000,00 din , dobijate bonus tako što će vam svi artikli biti obračunati po najnižim cenama, bez obzira na količinu bilo kog pojedinačnog artikla koji ste poručili. Na ovaj način za pojedine artikle možete ostvariti uštedu koja ponekad ide i preko 30%.

UTICAJ BATERIJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Uticaj baterija na životnu sredinu se ogleda u trajnom zagađenju životne sredine kada se istrošene baterije nađu u prirodi ili zajedno sa ostalim otpadom na deponijama smeća. Najveći uzročnik zagađenja koji se nalazi u baterijama su teški metali (olovo, živa, kadmijum ...itd). Neki od tih metala kada se nađu u hrani ili vodi mogu da izazovu trajne i teške posledice po zdravlje ljudi.


Uloga svih nas je , bez obzira da li se baterijama bavimo profesionalno ili smo samo potrošači koji baterije nabavljaju za lične potrebe, da uložimo napor da iskorišćene baterije ne bacamo sa ostalim smećem, a naročito ne u prirodu, već da nađemo način da ih odložimo ili odnesemo na mesto gde će baterije biti reciklirane. Najlakši način da to uradimo je da istrošene baterije odnesemo u neku od specijalizovanih prodavnica baterija koje su ovlašćene da prikupljaju i šalju istrošene baterije u centre za reciklažu. Takođe svojim ličnim primerom trebamo da utičemo na ljude oko nas, a pogotovo na mlađu generaciju da se odgovorno ponašaju prema životnoj sredini. Na ovaj način ćemo bar u nekoj meri da doprinesemo zdravijoj sredini i nama i budućim generacijama.


RECIKLAŽA BATERIJA


Prvenstveni ciljevi reciklaže baterija su: zaštita životne sredine od zagađenja i ponovno korišćenje različitih materijala (prvenstveno raznih metala) od kojih su sastavljene baterije. Baterije u sebi sadrže teške metale (olovo, živa, kadmijum ...itd) koji su veliki zagađivači. U svim razvijenim zemljama sveta vodi se računa o načinu na koji se prikupljaju, skladište i recikliraju istrošene baterije. U zemljama u kojima je naročito naglašena briga za očuvanje životne sredine veliki deo iskorišćenih baterija završi u pogonima za reciklažu. U nekim državama je procenat istrošenih baterija koje se recikliraju čak i do 70%.


Reciklaža baterija je skup proces. Iako postoje ekonomski efekti od ponovnog korišćenja materijala koji se reciklažom dobijaju iz baterija, ipak je neophodno da država na neki način finansira recikliranje baterija. U Srbiji je to regulisano putem ekološke takse. Za svaki kilogram baterija koji se proizvede ili uveze, proizvođač tj.uvoznik baterija mora da uplati u poseban državni fond iznos koji je regulisan propisima. To znači da svaki put kada kupimo i platimo nove baterije, znajući da će jednog dana te iste baterije postati otpad, unapred smo platili i troškove njihovog sakupljanja, odlaganja, transporta i reciklaže


Zatražite od vašeg prodavca baterija ili od nadležnog državnog organa (Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine) da vas informiše na koji način se troše tako prikupljena sredstva i da li zaista funkcioniše sakupljanje i reciklaža istrošenih baterija.


Pogledajte kratak video materijal o jednom postrojenju za reciklažu baterija koji se nalazi u Švajcarskoj.